Informace o publikaci

Syntéza a charakterizace nových aminoaluminofosfátů

Autoři

PINKAS Jiří LÖBL Jiří ROESKY Herbert W

Druh Článek ve sborníku
Konference Chemické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova aluminophosphates; alumazene; building blocks
Popis Syntéze a charakterizaci sloučenin s vazbou Al-N je věnována pozornost kvůli jejich možnému uplatnění jako prekurzory pro III - V systémy. Nejčastěji se připravují z trialkylalanů (R3Al) a primárních aminů (H2NR). Vznikající amino a imimoalany mohou sloužit jako reaktivní výchozí látky pro přípravu metalofosfátů a metalofosfonátů. Reakcí trimethylhliníku s 2,6-diisopropylanilinem jsme připravili dosud jediného známého zástupce trimerních poly(N-alky1iminoalanů), 1,3,5-trimethyl-2,4,6-tris(2,6-diisopropylfenyl)alumazen, a studovali jeho chemickou reaktivitu. Tato látka je extrémně citlivá vůči vzdušnému kyslíku a vlhkosti. Získanou sloučeninu jsme charakterizovali pomocí 1H, 13C NMR a infračervené spektroskopie a hmotnostní spektrometrie. S cílem připravit nové molekulární hlinitofosforečnany jsme si ke studiu vybrali reakce alumazenu s fosfonovými kyselinami (t-butylfosfonovou a fenylfosfonovou), triestery kyseliny fosforečné2 a diestery alkylfosfonových kyselin. Produkty těchto reakcí byly charakterizovány pomocí 1H, 13C a 31P NMR spektroskopie, IR a RA spektroskopie. Dále jsme provedli reakce alumazenu s triethylesterem a trifenylesterem kyseliny fosforečné. Dochází při nich ke vzniku komplikované směsi produktů, jak bylo prokázáno pomocí 31P NMR spektroskopie. Naopak reakce alumazenu s tris(trimethylsilyl)esterem kyseliny fosforečné vede k jedinému produktu, který jsme izolovali jako čistou látku a charakterizovali pomocí 1H, 13C, 29Si, 31P, 1H-1H COSY a 1H-13C HSQC NMR spektroskopie, IR a RA spektroskopie a elementární analýzy. Pomocí rentgenové strukturní analýzy jsme určili její molekulovou strukturu. Jedná se o aminoaluminofosfát s klecovitou strukturou analogickou adamantanu. Časový průběh této reakce byl zkoumán pomocí 1H, 29Si a 31P NMR spektroskopie.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info