Informace o publikaci

Prožívání tělesných změn v adolescenci a jejich vliv na sebehodnocení adolescentů

Autoři

VALÁŠKOVÁ Magdalena JEŽEK Stanislav

Rok publikování 2002
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Příspěvek je zaměřen na souvislost mezi percepcí a hodnocením vlastního pubertálního vývoje s ohledem na jeho načasování (pubertal timing) a různými aspekty sebehodnocení (fyzická kondice, spokojenost se vzhledem těla, důležitost vzhledu těla, zážitek kritiky vzhledu, tendence ovlivňovat vzhled cvičením a stravou, informovanost o dospívání, vrstevnické vztahy) u chlapců a dívek. Tyto informace jsou od respondentů získávány dotazníkem; výzkumný vzorek byl tvořen dvěma skupinami adolescentů po cca 300 respondentech (celkem cca 600), průměrný věk mladších respondentů v době šetření byl 13,3 let a starších 17,3 let. Předpokládané nižší sebehodnocení ve sledovaných aspektech u chlapců se zpomaleným vývojem a dívek se zrychleným vývojem se nepotvrdilo, bylo zjištěno pouze u zážitku kritiky vzhledu u chlapců a tendenci ovlivňovat vzhled cvičením a stravou u dívek. V souvislosti s načasováním vývoje však byly zjištěny některé další rozdíly podle pohlaví.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info