Informace o publikaci

Životní styl a riziko aterosklerózy u bývalých onkologických pacientů

Autoři

HRSTKOVÁ Hana BRÁZDOVÁ Zuzana FIALA J. BAJER Milan

Rok publikování 2002
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Diabetologie, matabolismus, endokrinologie, výživa
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Pacienti léčení v dětství komplexní protinádorovou terapií pro zhoubný nádor představují rizikovou skupinu pro vznik kardiovaskulárních onemocnění v dospělosti. Zdravý životní styl, který zahrnuje i správné výživové návyky, může toto riziko snižovat. Sledovali jsme soubor 182 dětí , adolescentů a mladých dospělých ve věku 6-30 let (82 žen a 100 mužů) minimálně za let od ukončené terapie zhoubného nádoru. U tohoto souboru jsme hodnotili příjem nutrientů a jednotlivých potravinových skupin pomocí 24 hod. recallu, hladinu celkového cholesterolu, triglyceridů, HDL a LDL cholesterolu a BMI. Při hodnocení přívodu energie a živin jsme zjistili, že energetický příjem nepřesahuje 110% normy populace. Strava je ale značně nevyvážená, obsahuje nedostatečné množství rostlinných bílkovin, nízkotučného mléka a mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, vlákniny, vitaminů A, B2, B6, E. Nadměrná je dodávka živočišných tuků, cholesterolu a soli. BMI souboru má hodnoty v mezích normy, žtedy mezi 25-75 procentilem pouze u 52% pacientů, 29% má hodnoty na 75. percentilem a 19% nad 90.percentilem. Hodnoty cholesterolu pod 4,4 mmol/l,tedy s nízkým rizikem pro vývoj aterosklerózy, byly nalezeny u 60% jedinců, ostatní mají hodnoty pro vyšší a vysoké riziko vzniku aterosklerózy. Z výsledků je zřejmé, že učásti bývalých onkologických pacientů, kterí mají vzhledem k přestálé léčbě již primárně vyšší riziko kardiovaskulárních chorob a aterosklerózy v dospělosti, jsou i ostatní sledované parametry rizikové. Vyšší BMI a špatné výživové ávyky uvedené riziko ještě zvyšují. V rámci preventivních opatření je možné pokusit se o snížení tohoto rizika zlepšením výživových zvyklostí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info