Informace o publikaci

Application of ferrite composites and silica magnetic particles to the isolation of genomic DNA

Název česky Využití feritových magnetických kompozitů a silikagelových částic k izolaci genomové DNA
Autoři

PRODĚLALOVÁ Jana RITTICH Bohuslav ŠPANOVÁ Alena BENEŠ Milan

Druh Článek ve sborníku
Konference Book of Abstracts
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Mikrobiologie, virologie
Klíčová slova Ferrite composites; Silica; DNA; Polymerase chain reaction
Popis K izolaci DNA byly použity částice silikagelu a ferity kobaltu (nemodifikované a modifikované různými činidly). Velikost částic se pohybovala v rozmezí 100-300 nm. Genomová DNA byla z buněk baktérií Lactococcus a Lactobacillus izolována v prostředí vysoké koncentrace PEG a chloridu sodného.Kvalita izolované DNA byla ověřována pomocí PCR.
Související projekty: