Informace o publikaci

Autofagie je preferovaným typem programované buněčné smrti u monoblastů BM2 stimulovaných kamptotecinem

Logo poskytovatele
Autoři

ZAHRADNÍČKOVÁ Eva SOUČEK Karel ŠMARDA Jan

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Česko-slovenská studentská vědecká konference
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova autophagy; apoptosis; v-myb
Popis Srovnali jsme dráhy programované buněčné smrti dvou leukemických buněčných linií - lidských promonocytů U937 a kuřecích monoblastů BM2 po indukci cytotoxickými činidly - oxidem arzenitým, cykloheximidem a kamptotecinem. Zjistili jsme, že dráhy programované smrti aktivované těmito činidly v buňkách BM2 a U937 se liší. Za podmínek, kdy buňky U937 odumírají apoptózou zprostředkovanou kaspázami, buňky BM2 odumírají drahou, která je na kaspázách nezávislá. Kamptotecin v buňkách BM2 indukuje autofagickou buněčnou smrt. Onkoprotein v-Myb, který se silně exprimuje v buňkách BM2, je pravděpodobně významně zapojen do řízení drah programované buněčné smrti leukemických buněk.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info