Informace o publikaci

The Reaction of Selenium Trioxide with Pyridine-N-oxide.

Název česky Reakce oxidu selenového s pyridin-N-oxidem
Autoři

RICHTERA Lukáš TOUŽÍN Jiří

Rok publikování 2003
Druh Článek ve sborníku
Konference Book of Abstracts - Euregionale 2003, 5. JCF-Frühjahrssymposium
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova DA-complex; Selenium trioxide; pyridine-N-oxide ; Crystal structure; Raman spectra
Popis DA-komplexům vyšších oxidů síry a selenu s organickými O-donory nebyla dosud věnována dostatečná pozornost, přestože z vysoké Lewisovy acidity těchto oxidů a bazicity kyslíkových atomů v organických O-donorech plyne možnost jejich existence a v případě dostatečné stability i jejich potenciální praktické využití. Ve snaze připravit dostatečně stabilní adukt oxidu selenového jsme jako kyslíkatý donor použili pyridin-N-oxid, v němž nejsou na donorový atom vázány skupiny schopné migrace. Reakcí obou komponent v nitromethanu byl získán mikrokrystalický DA-komplex C5H5NO.SeO3 v prakticky kvantitativním výtěžku. Adukt byl charakterizován Ramanovou spektroskopií, elementární a rtg. strukturní analyzou. Sloučenina je termicky stabilní a lze ji uchovávat i několik měsíců při laboratorní teplotě. Ponechá-li se však reakční směs bez vnějšího zásahu po dobu dvou týdnů, krystaluje z ní 2pyO.Se2O5 obsahující Se(IV) a Se(VI) v ekvimolárním zastoupení.
Související projekty: