Informace o publikaci

Identification of bacteriophage types and their carriage in <I>Staphylococcus aureus</I>

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Název česky Identifikace typů bakteriofágů a profágů u Staphylococcus aureus
Autoři

PANTŮČEK Roman DOŠKAŘ Jiří RŮŽIČKOVÁ Vladislava KAŠPÁREK Petr ORÁČOVÁ Eva KVARDOVÁ Veronika ROSYPAL Stanislav

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Archives of Virology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Staphylococcus aureus bacteriophages; lysogeny; prophage detection; multiplex PCR; bacteriophage genomics
Popis Z konzervativních sekvencí genomů Staphylococcus aureus bakteriofágových druhů 3A, P11-M15, 77, 187 a Twort reprezentujících fágové seroskupiny A, B, F, L a D bylo navrženo 5 párů primerů, jeden pro každý fágový druh. Pro fágový druh 77 reprezentovaný fágy phi13 a phi77 byly navrženy další dva páry primerů umožňující diferenciaci dvou odlišných fágových kmenů serologické skupiny F integrovaných současně v genomu. Byla zavedena metoda multiplex-PCR a uzpůsobena tak, aby umožnila identifikaci fágů těchto druhů a detekci profágů v genomech S. aureus v reakci v jedné zkumavce. U experimentálně lyzogenizovaných kmenů S. aureus 8325-4 fágy phi11, phi47, phi53, phi84, phi85, phi77 a S. aureus 8325 fágem phi77 se touto metodou podařilo detekovat současně jednoho až čtyři odlišné profágy. Metoda umožňuje přiřadit k fágovému druhu a současně k serologické skupině 23 fágů Mezinárodní standardní řady pro fagotypizaci. Také všechny profágy odhalené v sekvencovaných genomech S. aurues (8325, Mu50, N315, MW2, COL, MRSA 252 a MSSA 476) jsou na základě sekvenční homologie typizovatelné. Podstatné rozdíly v obsahu profágů byly zjištěny jak metodou multiplex PCR, tak selektivní hybridizací u modelového souboru MRSA kmenů, vykazujících nízkou variabilitu v makrorestrikčních spektrech stanovených PFGE. Rozdíly v obsahu profágů lze proto doporučit pro epidemiologické účely a k přesné typizaci MRSA kmenů. Detekce profágů pomocí multiplex PCR je snadnější a rychlejší než standardní metody UV- indukce a mitomycinem C a také než detekce hybridizací pomocí sond a navíc je její výhodou to, že poskytuje údaj nejen o přítomnosti profága, ale umožňuje i jeho zařazení do fágového druhu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info