Informace o publikaci

Genomic and proteomic characterization of the polyvalent staphylophage 812

Logo poskytovatele
Název česky Charakterizace genomu a proteomu polyvalentního fága 812
Autoři

DOŠKAŘ Jiří PANTŮČEK Roman RŮŽIČKOVÁ Vladislava KAŠPÁREK Petr EYER Luděk KONEČNÁ Hana ZDRÁHAL Zbyněk PREISLER Jan

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference 11th International Symposium on Staphylococci & Staphylococcal Infections. Plenary Summaries & Poster Abstracts
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.isssi.org/
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova staphylococcus; bacteriophage
Popis Bakteriofág 812, zástupce čeledi Myoviridae, je virulentní polyvalentní fág s ?irokým rozmezím hostitelů, zahrnujícím kmeny a druhy rodu Staphylococcus. Tyto vlastnosti jej činí vhodným kandidátem pro fágovou terapii stafylokokových infekcí. Tato práce byla zaměřena na srovnání genomu a proteomu standardního typu fága 812, jeho mutant v rozmezí hostitele a příbuzných fágů U16, SK311, 131 a Twort s cílem objastnit molekulární základ jejich rozdílného hostitelského rozmezí. Genomy uvedených fágů tvořené lineární dvouřetězcovou DNA o velikosti 145 kb byly srovnávány pomocí restrikční analýzy. Úseky vykazující u jednotlivých fágů rozdíly byly pak charakterizovány detailně. Pro účely proteomických studií byla pou?ita 1-D SDS-PAGE. Nalezené proteiny byly identifikovány metodou peptidového mapování s vyu?itím MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie. Srovnáním fágových genomů byly zji?těny vedle nukleotidových substitucí té? rozsáhlej?í přestavby sekvencí DNA. Inzerce a delece o velikosti ~1 a? 3 kb byly nalezeny převá?ně v nekódujících terminálních sekvencích DNA fágů s odli?ným rozmezím hostitele. Nalezené změny v genomové DNA byly korelovány s proteinovým slo?ením fágů. Pou?itím 1-D SDS-PAGE bylo nalezeno více ne? 20 strukturních proteinů o velikosti cca 15 ? 120 kDa. Metodou peptidového mapování bylo identifikováno 7 proteinů. Dva z nich byly určeny jako hlavní kapsidový protein (51,2 kDa) a protein bičíkové pochvy (64,4 kDa), funkce ostatních identifikovaných proteinů není dosud známa. V?echny tyto proteiny vykazují vysokou sekvenční shodu s odpovídajícími proteiny polyvalentních stafylokokových fágů Twort a K a také s fágy A511 Listeria monocytogenes a LP65 Lactobacillus plantarum. Pomocí SDS-PAGE byly prokázány rozdíly v molekulové hmotnosti proteinů bičíkové pochvy fágů 812, SK311 a U16. Strukturní změny proteinů bičíkové pochvy by mohly být odpovědné za rozdílné hostitelské rozmezí polyvalentních bakteriofágů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info