Informace o publikaci

Origine géographique et histoire des faunes de serpents en Europe

Název česky Geografický původ a historie hadí fauny Evropy
Autoři

IVANOV Martin RAGE Jean-Claude SZYNDLAR Zbigniew VENCZEL Márton

Rok publikování 2000
Druh Článek ve sborníku
Konference 27eme Congres Annuel de la Société Herpétologique de France, Résumés
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Geologie a mineralogie
Klíčová slova Europe; Mesozoic; Cainozoic; Quaternary; palaeogeography; snakes
Popis V Evropě je několik odlišných společenstev hadů: 1) střední křída - velmi primitivní (většinou marinní) hadi 2) hadi nejsvrchnější křídy - zahrnující Madtsoiidae 3) Eocén - před "Grande Coupure", modernější čeledě - Russellopheidae a akvatičtí Palaeopheidae a Nigeropheidae 4) Oligocén - většinou malí hadi Boidae (Erycinae) 5) Miocén - dominantními se stali Colubridae 5) Pliocén + kvartér - zhoršení klimatu ovlivnilo negativně hadí faunu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info