Informace o publikaci

Informační zdroje pro molekulární biologii

Autoři

PANTŮČEK Roman

Rok publikování 2004
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Na internetu existuje řada kolekcí shromažďujících odkazy na volně dostupné analytické nástroje bioinformatiky. V tomto příspěvku je uvedena výuková stránka pro cvičení k předmětu Úvod do bioinformatiky, který je zařazen do povinné výuky pro magisterský studijní obor molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Cílem kurzu je zvládnutí běžných aplikací bioinformatiky potřebných pro zpracování diplomové práce z molekulární biologie, a především seznámení posluchačů s dostupnými informačními službami pro molekulární biologii. Stránka je umístěna na URL adrese http://orion.sci.muni.cz/kgmb/bioinformat/ a je členěná do 11 samostatných témat: Literární informační zdroje pro biomedicínské obory Databázové zdroje pro molekulární biologii, textové vyhledávání v databázích Metody používané při sekvencování genomů a analytické nástroje Restrikční analýza a návrh PCR-primerů a oligonukleotidů Hledání v databázích sekvencí nukleových kyselin: nástroje pro lokální seřazení sekvencí Nástroje mnohonásobné a globální seřazení sekvencí DNA a proteinů Fylogenetická analýza založená na srovnávání konzervativních genů Počítačové vyhledávání genů a jiných funkčních oblastí genomu Analýza sekundární struktury RNA Klasifikace proteinů a identifikace jejich funkcí Analýza metabolických drah
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info