Informace o publikaci

Minimal Perturbation Problem in Course Timetabling

Název česky Problém minimálních změn v univerzitním rozvrhování
Autoři

MÜLLER Tomáš RUDOVÁ Hana

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference PATAT 2004 - Proceedings of the 5th international conference on the Practice And Theory of Automated Timetabling
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
www http://www.fi.muni.cz/~hanka/publ/patat04.pdf
Klíčová slova dynamic problems; search algorithms; timetabling; constraint satisfaction; over-constrained problems
Popis Řada reálných problémů má dynamický chrakter, dochází ke změnám definice problému po té, co bylo nalezeno řešení původního problému. Problém minimálních změn uvažuje tyto změny společně s původním řešením jako nový problém, jehož řešení musí být co nejbližší původnímu. Práce navrhuje nový iterativní dopředný prohledávací algoritmus pro řešení problému minimálních změn. Výrazné zlepšení kvality řešení je dosaženo prostředníctvím nové konfliktní statistiky. Navržené metody byly aplikovány pro řešení rozsáhlého rozvrhovacího problému na Purdue University, a to jak pro řešení původního problému tak i nového problému se vstupními změnami.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info