Informace o publikaci

Interakcia haloperidolu s L-typom vápníkového kanála

Logo poskytovatele
Název česky Interakce haloperidolu s L-typem vápníkového kanálu
Autoři

TARABOVÁ Bohuslava NOVÁKOVÁ Marie LACINOVÁ ubica

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Zborník prác a abstraktov prezentovaných na 81.Fyziologických doch
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova voltage dependent calcium channel; haloperidol; sigma receptor
Popis Haloperidol je úinná neuroleptická látka, ktorá sa používa pri liebe psychiatrických chorôb, ako sú schizofrénia a mánia. Pri podávaní tejto látky v priebehu lieby boli opakovane zaznamenané nepriaznivé vedajšie úinky na kardiovaskulárny systém pacientov. Skoršie výskumy ukázali, že haloperidol znižuje hladinu vnútrobunkového vápnika, spomauje kontrakciu hladkých svalov a významne sa spolupodiea na vzniku srdcových arytmií. Testovali sme vplyv 10 ľmol/l a 1 ľmol/l haloperidolu na Cav1.2 L-typ vápnikového kanála v natívnom systéme (v kardiomyocytoch potkana) a v expresnom systéme (HEK 293 bunkách). V kardiomyocytoch 10 ľmol/l koncentrácia haloperidolu výrazne blokovala prúdy cez vápnikové kanály. Tento efekt bol rýchly a reverzibilný. Efekty haloperidolu pozorované v klinickej praxi sú zrejme jemnejšie, kedže terapeutická koncentrácia v sére pacientov je nižšia (približne 0.5 mmol/l), ako nami testované koncentrácie. Avšak rozsah inhibície amplitúdy vstupných prúdov môže by dostatoný na to, aby mohol aspo iastone vysvetli vedajšie úinky spojené s terapiou haloperidolom.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info