Informace o publikaci

Mechanical spectroscopy of decagonal Al-Cu-Fe-Cr quasicrystalline coatings

Název česky Mechanická spektroskopie dekagonálních Al-Cu-Fe-Cr kvazikrystalických vrstev
Autoři

FIKAR Jan SCHALLER Robert BALUC Nadine

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Philosophical Magazine
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova AL-PD-MN; PLASTIC-DEFORMATION; DISLOCATION-MOTION; INTERNAL-FRICTION; BEHAVIOR
Popis Mechanická spektroskopie byla provedena na dekagonálních Al-Cu-Fe-Cr kvazikrystalických vrstvách o třech tloušťkách nanesených na ocelovém substrátu. Spektra mechanických ztrát ukazují, že vnitřní tření je způsobeno především kvazikrystalickou vrstvou, příspěvky od substrátu a rozhraní jsou malé. Smykový modul měřený v torzi roste s teplotou, zatímco Youngův modul ve flexi se chová normálně. Tato anomálie smykového modulu je interpretována jako suché tření mezi trhlinami v kvazikrystalické vrstvě. Toto též vysvětluje široké atermální maximum objevující se v isochronních měřeních vnitřního tření. Vytvořený kvantitativní model úspěšně reprodukuje pozorované chování. Též je pozorováno reverzibilní vysokoteplotní exponenciální pozadí, které je interpretováno jako počátek přechodu křehký-tvárný v kvazikrystalické vrstvě. Změřená aktivační entalpie je srovnatelná s hodnotou měřenou kompresním testem za vysoké teploty na ikosahedrálním Al-Cu-Fe.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info