Informace o publikaci

Mechanical spectroscopy of Al-Cu-Fe quasicrystalline coatings

Název česky Mechanická spektroskopie Al-Cu-Fe kvazikrystalických vrstev
Autoři

FIKAR Jan SCHALLER Robert BALUC Nadine

Rok publikování 2004
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Materials Science and Engineering A
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Fyzika pevných látek a magnetismus
Klíčová slova quasicrystals; Al-Cu-Fe; internal friction; mechanical spectroscopy; thick films; coatings
Popis Jelikož Al-Cu-Fe kvazikrystaly jsou velmi křehké pod 700 K, kvazikrystalická vrstva deponovaná na oceli byla použita k mechanické spektroskopii za teplot 300-800 K. Vnitřní tření tohoto kompozitu bylo měřeno v torzním kyvadle a vnitřní tření v samotné vrstvě bylo vypočteno. Maximum vnitřního tření je pozorováno okolo 600 K v izochronním měření při 1 Hz, ale není pozorováno při izotermálním měření. Toto maximum může souviset s relaxací termických napětí mezi substrátem a vrstvou. Tyto napětí též mohou za anomální vzrůst smykového modulu s teplotou. Vysokoteplotní exponenciální pozadí je interpretováno jako počátek přechodu křehký-tvárný v kvazikrystalické vrstvě.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info