Informace o publikaci

ETAAS determination of cadmium with preconcentration using an electrochemical microcell

Název česky ETAAS stanovení kadmia s prekoncentrací v elektrochemické mikrocele
Autoři

KNÁPEK Jan KOMÁREK Josef KRÁSENSKÝ Pavel

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference 6th European Furnace Symposium and 11th Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry. Book of Abstracts.
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova atomic absorption spectrometry; electrothermal atomization; electrochemical deposition; cadmium
Popis Pro potlačení rušivých vlivů při stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií s elektrotermickou atomizací (ETAAS) jsou často používány různé separační techniky. Speciální technikou separace analytu ze vzorku může být elektrochemická depozice na elektrodě. Byly studovány podmínky elektrodepozice kadmia na grafitové pracovní elektrodě, modifikace této elektrody a formy transportu rozpuštěného depozitu do grafitového atomizátoru. Elektrodepozice s dávkováním rozpuštěného depozitu do elektrotermického atomizátoru byla využita pro stanovení kadmia v mořské vodě a moči.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info