Informace o publikaci

Effect of Sigma Ligand Haloperidol on Transient Outward Potassium Current in Rat Cardiomyocytes

Logo poskytovatele
Název česky Úinek sigma ligandu haloperidolu na pechodný proud z buky v kardiomyocytech potkana
Autoři

BÉBAROVÁ Markéta MATEJOVIČ Peter PÁSEK Michal NOVÁKOVÁ Marie

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Molecular and Cellular Cardiology
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova transient outward current; rat cardiomyocytes; sigma receptors; haloperidol
Popis Ligand sigma receptorů haloperidol je psychotropní látka vykazující závažné vedlejší účinky na kardiovaskulární systém, především komorové arytmie včetně torsades de pointes. Je známo, že haloperidol prodlužuje repolarizační fázi akčního potenciálu a efektivní refraktorní periodu. Účinek haloperidolu na repolarizační draslíkové proudy u kardiomyocytů nebyl ovšem doposud studován. Provedli jsme předběžnou analýzu účinku haloperidolu (1umol/l) na přechodný proud z buňky Ito, který hraje významnou úlohu v počáteční repolarizační fázi akčního napětí. Experimenty byly prováděny u isolovaných komorových kardiomyocytů potkana metodou whole cell patch clamp při pokojové teplotě. Haloperidol indukoval pokles amplitudy a urychlení apparent inaktivace Ito. Průměrná inhibice Ito - hodnocená jako změna časového integrálu -byla 31.0 +/- 2.5 %. Inhibice proudu stejně jako zrychlení apparent inaktivace Ito nebyly napěťově závislé. Křivka ustálené inaktivace byla signifikantně posunuta negativním směrem o 3.4 mV. Časový průběh zotavení Ito z inaktivace v kontrolních podmínkách lze fitovat monoexponenciální funkcí s tau-rec = 40.7 +/- 3.3 ms. Na druhé straně aplikace haloperidolu způsobila zotavení s rychlou časovou konstantou obdobnou té získané za kontrolních podmínek a pomalejší o 6 s. Lze shrnout, že 1umol/l haloperidol způsobuje napěťově-nezávislou inhibici Ito u kardiomyocytů potkana. Tato inhibice je pravděpodobně způsobena interakcí haloperidolu s Ito-kanály v otevřeném (zrychlení apparent inaktivace) a v inaktivovaném stavu (signifikantní negativní posun napěťové závislosti ustálené inaktivace). Zpomalené zotavení Ito z inaktivace a blok po aplikaci haloperidolu mohou působit kumulaci inhibice za vyšších stimulačních frekvencí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info