Informace o publikaci

O dražovitém zmrsku a brvnoblanci brvnatém aneb Pojednání o tom, že obrozenská slovotvorba zdaleka není dílem ďáslovitým

Autoři

KLOFEROVÁ ML. Stanislava

Druh Článek ve sborníku
Konference Funkce - funkčnost - funkcionalismus
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova word-form; adjective; derivation; Josef Jungmann