Informace o publikaci

CREB-binding protein sensitizes v-myb-transformed monoblasts to differentiation inducers

Logo poskytovatele
Název česky CBP zvyšuje citlivost monoblastů transformovaných v-myb k induktorům diferenciace
Autoři

ŠMARDA Jan ŠMARDOVÁ Jana NEMAJEROVÁ Alice NAVRÁTILOVÁ Jarmila

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Functional Genomics and Disease
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova CBP; Myb; differentiation; trichostatin A; TPA
Popis CBP řídí genovou expresi tím, že váže určité složky bazálního transkripčního aparátu a acetylací histonů. Kromě toho se podílí na integraci různých signálních drah. Váže se např. na transkripční faktor Myb. V této práci popisujeme částečnou supresi onkoproteinu v-Myb proteinem CBP v leukemických buňkách. Ektopická exprese CBP v kuřecích monoblastech transformovaných v-myb snížila transkripčně aktivační schopnost proteinu v-Myb, zvýšila citlivost těchto buněk k induktorům diferenciace TPA a trichostatinu A a ovlivnila jejich morfologii. Tyto výsledky dokazují, že buněčný kontext je důležitý faktor, který rozhoduje, zda CBP bude aktivovat nebo suprimovat svůj cílový protein.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info