Informace o publikaci

Serotonin ve zvířecích molelech stresu a anxiety

Autoři

ŠULCOVÁ Alexandra NOVÁKOVÁ Jana

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Psychiatrie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Farmakologie a lékárnická chemie
Klíčová slova stress - depression - serotonin circuits - 5-HT receptor subtypes - rodents
Popis Serotonin (5-HT) byl isolován v roce 1947 jako sérový modulátor vasokonstrikce (serum + vasotonic). Později byl určen ve funkci neurotransmiterové. Bohaté serotonergní neuroprojekce nacházíme v hipokampu a basálních gangliích, oblastech významných pro regulace emocí. Projekce do hypotalamu aktivují indukcí uvolnění CRF osu HPA. Neurobehaviorální plasticita hipokampu a jeho atrofizace se můžou uplatňovat při vzniku psychických poruch, včetně anxiety, také proto, že se jedná o cílovou oblast vlivu stresorů. Serotonin a všechna serotonergika (agonisti 5-HT receptorů, inhibitory zpětného vychytávání 5-HT, prekursory 5-HT, látky uvolňující 5-HT) zvyšují sekreci ACTH a kortisonu. Bylo klonováno 14 podtypů serotoninových receptorů. Receptory 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT1F, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C, 5-HT4, 5-HT5A, 5-HT5B, 5-HT6, 5-HT7 jsou spjaty s Gi/Go-proteinem, a 5-HT3 receptorový subtyp je ionotropní. Funkční vztahy byly prokázány mezi behaviorální odpovědí na stres (anxieta, deprese, psychóza) a aktivitou 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C a 5-HT3 receptorů. Agonisti 5-HT1A receptorů se již užívají jako anxiolytika. Myši s odstraněnými receptory 5-HT1A and 5-HT1B vykazují anxiózní chování. Anxiolytické účinky byly u hlodavců zaznamenány po 5-HT2B agonistech, zatímco selektivní agonisti 5-HT2C receptorů vyvolávají anxiogenní efekt. Myši s odstraněnými receptory 5-HT3A mají anxiolytický behaviorální fenotyp. V našich experimentech, v modelu plachých individuálně ustájených myších samců v párových interakcích s neagresivními skupinově ustájenými partnery, jsme prokázali anxiolytické účinky (= inhibici obranně-útěkového chování a desinhibici potlačených sociabilních a lokomotorických aktivit) u smíšeného agonisty 5-HT1A,1B receptorů eltoprazinu a 5-HT1A agonisty flesinoxanu, zatímco 5-HT1A antagonista WAY 1000635 vyvolával signifikantní proagresivní efekt.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info