Informace o publikaci

Účinky nízkovýkonného laserového záření na pohyb buněk protozoí

Autoři

KOUTNÁ Markéta JANISCH Roman

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference XXVII. Dny lékařské biofyziky, Sborník abstrakt
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Biofyzika
Klíčová slova Therapeutic laser; protozoan movement
Popis Byl sledován účinek nízkovýkonného laserového záření na rychlost pohybu buněk protozoí. Modelovými buňkami byli malí bičíkovci Euglena gracilis obsahující zelené chloroplasty a reagující na světlo pomocí světločivé skvrny - stigma a objemově cca 100x větší nálevníci Tetrahymena thermophila bez fotoreceptorů a pigmentových zrn. Zdrojem záření byl nízkovýkonný polovodičový laser BTL-10 (830 nm, 99 J/cm2, 360 mW) a laserové ukazovátko (650 nm, 0,75 J/cm2, 5mW). Pohyb buněk byl snímán před ozařováním, během a po skončení ozařování CCD kamerou, záznamy byly počítačově zpracovány a kvantitativně vyhodnoceny. U obou typů buněk bylo zjištěno statisticky signifikantní (P<0,001) zvýšení rychlosti pohybu buněk po působení záření obou použitých vlnových délek oproti kontrole. U euglen záření o vlnové délce 650 nm indukovalo zvýšení střední rychlosti pohybu buněk o 19,0% a záření o vlnové délce 830 nm zvýšilo rychlost pohybu buněk o 15,2%, ve srovnání s kontrolní skupinou. U tetrahymen záření o vlnové délce 650 nm indukovalo zvýšení střední rychlosti pohybu buněk o 18,2%, záření o vlnové délce 830 nm vedlo ke zvýšení střední rychlosti pohybu buněk o 29,4% ve srovnání s kontrolní skupinou. Rozdílná reakce u obou typů buněk může být podmíněna rozdíly v odlišných mechanismech pohybu, schopnostech fotorecepce, rozdílném objemu buňky a v různé pohybové reaktibilitě na ozáření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info