Informace o projektu

Účinky terapeutického laseru na úrovni buněčných struktur

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA304/04/1386
Období řešení
1/2004 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
terapeutický laser, cytoskelet, biomembrány, stresové proteiny, reparace poškození

Nízkovýkonné terapeutické lasery (do 500mW) jsou dnes běžně využívány v terapii nejrůznějších patologických procesů. Přesto, že byly prokázány příznivé účinky analgetické, myorelaxační, antiflogistické, baktericidní a virocidní na úrovni tkání, orgánů a celého organismu, chybí seriózní vwědecké experimentální podklady pro vysvětlení mechanismů těchto účinků na úrovni molekulární a buněčných struktur a údaje v literatuře jsou často rozporné. Cílem projektu je přispět k poznání dílčích mechanismů působení neinvasivního terapeutického laseru především v oblasti cytoskeletu a membránových struktur, které mají v buňce rozhodující úlohu v základních procesech. Na modelu jednovstevných buněčných kultur normáýlních i nádorově transformovaných lidských buněk budou studovány strukturální a funkční změny mikrotubulů, mikrofilament a intermediárních filament, jejich asociovaných proteinů, stresových proteinů a buněčných membránových struktur a možnosti reparace těchto změn. Cytoskelet bude detekován imunofluorescencí, imunodetekcí v elektronovém mikroskopu, membrány na preparátech freeze-etching a v řádkovacím elektronovém mikroskopu. Nové poznatky o účincích neinvasivního laserového záření mohou přispět k pochopení efektů pozorovaných na úrovni orgánů a organismu.

Publikace

Počet publikací: 7


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info