Informace o publikaci

Derivatizace aminokyselin, peptidů a proteinů pro laserem indukovanou fluorescenční detekci v kapilární elektroforéze

Logo poskytovatele
Autoři

RYVOLOVÁ Markéta TÁBORSKÝ Petr VRÁBEL Patrik HAVEL Josef PREISLER Jan

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Chemické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://bart.chemi.muni.cz/research.htm
Obor Analytická chemie, separace
Klíčová slova fluorescence detection; rhodamine B isothiocyanate; derivatization; capillary electrophoresis; laser
Popis Tato práce se zabývá využitím laserem indukované fluorescenční detekce pro analýzu aminokyselin, peptidů a proteinů. Měření bylo provedeno na přístroji sestaveném na Katedře analytické chemie PřF MU Brno, který využívá jako zdroje budícího záření Nd:YAG laser s násobenou frekvencí (532 nm). Jako vhodný fluorofor pro derivatizaci modelových vzorků byl použit rhodamin B isothiokyanát. Tímto činidlem byly modifikovány jak aminokyseliny, tak peptidy i protein. Bylo poukázáno na výrazné rozdíly v mezích detekce při derivatizaci koncentrovaných a zředěných roztoků analytů. Současně jsou v práci demonstrovány vzrůstající obtíže provázející derivatizaci složitějších analytů a jejich vliv na hodnotu meze detekce.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info