Informace o publikaci

Apsidal motion in southern eccentric eclipsing binaries: V539 Ara, GG Lup, V526 Sgr and AO Vel

Název česky Apsidální pohyb u jižních excentrických zákrytových dvojhvězd: V539 Ara, GG Lup, V526 Sgr a AO Vel
Autoři

WOLF Marek ZEJDA Miloslav

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Astronomy and Astrophysics
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
Klíčová slova binaries: eclipsing; stars: individual: V539 Ara; stars: individual: GG Lup; stars: individual: V526 Sgr; stars: individual: AO Vel; stars: fundamental parameters
Popis Bylo získáno několik nových okamžiků minim jasnosti pro excentrické zákrytové dvojhvězdy V539 Ara, GG Lup, V526 Sgr a AO Vel. Byly analyzovány O-C diagramy s použitím všech publikovaných okamžiků minim a zlepšeny elementy apsidálního pohybu. Zjistili jsme relativně krátké periody apsidálního pohybu cca 162, 102, 155 a 54 let pro V539 Ara, GG Lup, V526 Sgr a AO Vel. Odpovídající konstanty vnitřní struktury log k_2 pak jsou 2.33, 2.16, 2.36 a 2.24 za předpokladu, že hvězdy rotují pseudosynchroně. Relativistické efekty jsou zanadbatelné. U V539 Ara byla objevena třetí složka s periodou 42 let, pro AO Vel jsme potvrdili třetí těleso s periodou 33 let.
Související projekty: