Informace o publikaci

Interaction of haloperidol with L-type voltage dependent calcium channels

Logo poskytovatele
Název česky Interakcia haloperidolu s L-typom vápníkového kanála
Autoři

TARABOVÁ Bohuslava NOVÁKOVÁ Marie LACINOVÁ Lubica

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Physiological Research
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Fyziologie
Klíčová slova sigma receptor; haloperidol; L-type calcium channel
Popis Haloperidol je neuroleptikum používané při léčbě psychiatrických chorob, jako schizofrenie a mánie. Při její aplikaci byly opakovaně zaznamenané nežádoucí vedlejší účinky na kardiovaskulární systém. Je známo, že haloperidol snižuje hladinu nitrobuněčného vápníku, spomaluje kontrakci hladkých svalů a významně se podílí na vzniku srdečních arytmií. V kardiovaskulární systému je z napěťově závislých vápníkových kanálů nejčastěji zastoupený Cav1.2 typ. Patří do skupiny vysokonapěťových vápníkových kanálů. Hraje důležitou úlohu například v procesu kontrakce buněk. V srdci a v cévním systému jsou exprimované dvě odlišné izoformy alfa1C podjednotky vápnikového kanála. alfa1C-a podjednotka se vyskytuje převážně v srdci a alfa1C-b je lokalizovaná hlavně v hladkých svalech vaskulárního systému. Pro lepší pochopení mechanismů vedlejšího účinku haloperidolu na kardiovaskulární systém jsme zkoumali efekt této látky na srdeční iontové kanály na různých modelech. Testovali sme vliv 10 umol/l a 1 umol/l haloperidolu na Cav1.2 L-typ vápnikového kanálu v nativním systému (kardiomyocytech potkana) a v expresním systému (HEK 293 bunkách). HEK 293 bunky byly transfektované cDNA kódující hlavní podjednotku alfa1C v izoformě alfa1C-a nebo alf1C-b spolu s vedlejšími podjednotkami beta2a a alfa2d. Kardiomyocyty byly izolované enzymatickým natrávením z dospělých samců potkanů kmene Wistar (průměrná váha 200g). Na měření vápníkových proudů přes kanály jsme použili metodu patch clamp. 10 umol/l haloperidolu inhibovalo přibližně 55% amplitudy proudu přez exprimovaný srdeční alfa1C-a vápníkový kanál. V přítomnosti haloperidolu v obou exprimovaných izoformách alfa1C podjednotky nastal posun hodnoty potenciálu obratu vápníkového proudu. Předpokládáme, že tato změna může být důsledkem změny iontové selektivity transfektovaného vápníkového kanálu, případně že haloperidol inhibuje účinněji vstupní vápníkový než výstupní céziový proud. V kardiomyocytech 10 umol/l koncentrace haloperidolu výrazně blokovala proudy přes vápníkové kanály. Tento efekt byl rýchlý a reverzibilní. Efekty haloperidolu pozorované v klinické praxi jsou zřejmě jemnější, neboť terapeutická koncentrace v sére pacientů je nižší (přibližně 0.5 mmol/l), než námi testované koncentrace. Avšak rozsah inhibice amplitudy vstupních proudů může být dostatečný na to, aby mohl aspoň částečně vysvětlit vedlejší účinky spojené s terapií haloperidolem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info