Informace o publikaci

Expressional regulation of CKI1 provides molecular evidence for hormone interplay during Arabidopsis root development

Název česky Regulace exprese genu CKI1 je důkazem pro hormonalní interakce během vývoje kořene u Arabidopsis.
Autoři

HEJÁTKO Jan BORKOVCOVÁ Petra PERNISOVÁ Markéta SOUČEK Přemysl ŠIŠKOVÁ Helena DOBEŠOVÁ Romana PALME Klaus BRZOBOHATÝ Břetislav

Rok publikování 2005
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Gametofytická exprese genu CKI1, původně předpokládaného cytokininového receptoru, byla prokázána jako nezbytná pro megagametogenezi Arabidopsis thaliana. Pomocí promotor::uidA linií a in situ lokalizace CKI1 proteinu a mRNA jsme identifikovali aktivitu CKI1 v kořeni (kořenové špičce, vaskulárnícj pletivech a primordiích laterálních kořenů) i prýtu (apikální meristém, vodivá pletiva děložních lístků, květních orgánů, květních stopek a květního stonku). Zjistili jsme, že aktivita CKI1 promotoru v kořeni, nikoliv však ve stonku, může být ovlivněna exogenní aplikací cytokininů, auxinů a inhibitorů auxinového transportu. Ektopická exprese CKI1 po aplikaci obou hormonů se překrývá s intracelulárními maximy koncentrací auxinu, jak bylo stanoveno pomocí auxin responzivního elemenetu DR5. Cytokininem indukované změny distribuce auxinů mohou vysvětlovat pozorovanou závislost exprese CKI1 na obou hormonech a poskytují tak molekulární důkaz o již dlouhou dobu známé interakci obou těchto zásadních regulátorů rostlinného růstu. Diskutována bude také role ethylenu v regulaci exprese CKI1. Publikace vznikla díky finanční podpoře LN00A081, MSM0021622415, AVOZ50040507 a IAA600380507.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info