Informace o publikaci

Vliv sourozenecké konstelace na míru femininity a maskulinity

Autoři

RAŠTICOVÁ Martina WYROBKOVÁ Adriana

Rok publikování 2003
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Dle výsledků dosavadních výzkumů v oblasti gender studies je zřejmé, že to není pouze pohlaví, které ovlivňuje rod. Naopak, ukazuje se, že na utváření míry tradičně pojaté maskulinity a feminity se podílí řada dalších faktorů. V rámci našeho výzkumu jsme se zaměřili na vztah mezi sebepercepcí tradičně pojaté maskulinity a feminity a sourozeneckou konstelací. V úvodu výzkumu jsme si kladli následující otázky. Je sebepercepce starších sourozenců více maskulinní než u mladších sourozenců? Jsou rozdíly v sebepercepci maskulinity a feminity u starších (popř. nejstarších) bratrů a starších (popř. nejstarších ) sester? Tento výzkumný úkol byl realizován na zkoumaném vzorku 253 respondentů, studentů středních a vysokých škol. Některé výsledky tohoto prvního výzkumu této problematiky jsou předkládány v následujícím příspěvku.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info