Informace o publikaci

Prognosis of Stroke Patients Requiring Mechanical Ventilation

Název česky Prognóza pacientů s mozkovým iktem vyžadujících mechanickou ventilaci
Autoři

PEŠKA Stanislav URBÁNEK Igor DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2005
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Cerebovascular Diseases
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
Klíčová slova Stroke; mechanical ventilation; prognosis
Popis Asi 10% pacientů s mozkovým iktem vyžaduje mechanickou plicní ventilaci. Prognóza těchto pacientů je obecně považována za nepříznivou. Tato studie měla za cíl zhodnotit klinický stav těchto nemocných vyžadujících umělou ventilaci na neurologické jednotce intenzivní péče a rozpoznat prediktory mortality během prvních 30 dnů. Šlo o retrospektivní analýzu 40 následných případů mozkového iktu vyžadujících mechanickou ventilaci během 1-letého období. Byla hodnocena vstupní klinická data, přítomnost předchozího onemocnění, vaskulární rizikové faktory, subtyp cévní příhody, vitální funkce, tělesná teplota a laboratorní hodnoty. Faktory signifikantně asociované s 30-denní mortalitou byly identifikovány pomocí Man-Whitneyho a Fisherova testu. 30-denní mortalita byla 60% a nelišila se podle subtypu cévní příhody. Mezi signifikantní prediktory mortality patřily Glasgowská škála bezvědomí < 10 v den intubace (P < 0.01), následná neurologická deteriorace (P < 0.01), intubace během 24 hodin od přijetí (P < 0.01) a věk > 65 let (P = 0.023). Funkční status většiny pacientů, kteří přežili 30-denní období, byl špatný; 3/4 z nichy bylo těžce hendikepovaných a kompletně závislých, pouze 1/4 byla lehce či středně těžce postižena. Neurointenzivní péče včetně mechanické ventilace u pacientů s akutním mozkovým iktem je spojena s vysokou mortalitou a nízkou kvalitou života přeživších pacientů. Přesto má však tato péče příznivý vliv na nezanedbatelné procento těchto pacientů. Vyšší věk, koma v době intubace a následné zhoršení neurologického statusu predikují nepříznivou prognózu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info