Informace o publikaci

Proteom polyvalentního stafylokokového bakteriofága

Logo poskytovatele
Autoři

EYER Luděk ZDRÁHAL Zbyněk KONEČNÁ Hana PANTŮČEK Roman RŮŽIČKOVÁ Vladislava PREISLER Jan HERNYCHOVÁ Lenka DOŠKAŘ Jiří

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference X. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://orion.chemi.muni.cz/Setkani/setkani10/index.htm
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova Staphylococcus aureus; bacteriophages; therapy; proteome; MALDI MS
Popis Bakteriofág 812 je virulentní a polyvalentní fág, zástupce čeledi Myoviridae, který se vyznačuje širokým rozmezím hostitele zahrnujícím řadu druhů rodu Staphylococcus. Jeho genom je tvořen lineární dvouřetězcovou DNA o velikosti cca 145 kbp, která vykazuje vysoký stupeň sekvenční homologie s genomy fágů K a G1. Polyvalentní stafylokokové bakteriofágy se v posledních letech staly předmětem zájmu s ohledem na jejich možné praktické využití při fágové terapii, která představuje vhodnou alternativu antibiotikové léčby stafylokokových infekcí. Cílem práce je detailní charakterizace proteomu fága 812 a identifikace proteinů tvořících fágové viriony. Fág 812 byl pomnožen na kmeni S. aureus SA812, purifikován ultracentrifugací v gradientu CsCl a dialyzován proti vodě. DNA uvolněná z fágových částic byla odstraněna DNázou I. Fágové proteiny byly denaturovány a k jejich separaci byla použita 1-D a 2-D PAGE. Proteiny byly identifikovány metodou peptidového mapování s využitím MALDI TOF MS a LC MS/MS. Pomocí 1-D PAGE bylo nalezeno cca 40 pruhů v rozmezí 10 150 kDa. Pomocí 2-D PAGE bylo nalezeno cca 120 skvrn (gely barvené CBB) a cca 700 skrvn (gely barvené stříbrem). Peptidovým mapováním bylo identifikováno celkem 24 proteinů fága 812. Použití 2D-PAGE umožnilo identifikovat 20 nových proteinů, které dosud nebyly určeny při analýze proteomu blízce příbuzných stafylokokových fágů K a G1. 15 proteinů bylo jednoznačně přiřazeno ke genům náležejícím do strukturního genomového modulu, zbývajících 9 je kódováno geny levého nebo pravého ramena fágového genomu. Mezi nejvíce abundantní proteiny fága 812 patří hlavní kapsidový protein, hlavní protein bičíkové pochvy a dále ORF8 a protein identický s ORF 95 fága K. Protein bičíkové pochvy se vyskytuje ve dvou formách lišících se elektroforetickou mobilitou. Předpokládá se, že tyto změny ve struktuře proteinu souvisejí s kontrakcí fágového bičíku. Identifikované proteiny fága 812 tvoří základ pro detailní analýzu struktury fágových virionů a jsou předpokladem jejich účinného a bezpečného využití ve fágové terapii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info