Informace o publikaci

Intracellular trafficking and proteolysis of the auxin efflux facilitator PIN2 in Arabidopsis is proteasomedependent and involved in root gravitropism

Název česky Vnitrobuněčné směrování a proteolýza PIN2 facilitátoru auxinového exportu v Arabidopsis jsou důležité pro gravitropizmus kořene
Autoři

ABAS L. BENJAMINS R. MALENICA N. PACIOREK T. WISNIEWSKA J. MOULINIER-ANZOLA J.C. SIEBERER T. FRIML J. LUSCHNIG C.

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Nature Cell Biology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Genetika a molekulární biologie
Klíčová slova auxin transport; PIN proteins; Arabidopsis; gravitropism
Popis Gravitropismus kořene určuje orientaci růstu kořene ve směrů zemské tíže a je závislý na asymetrické elongaci buněk v kořenovém meristému. Tato odpověď vyžaduje, asymetrické rozložení rostlinného hormonu auxinu v kořenovém meristému, které závisí na koordinovaných aktivitách PIN a AUX1 proteinů komponent auxinového transportu. V této práci ukazujeme, že targetování proteinů a aktivita proteozomu společně ovlivňují degradaci PIN2 proteinu během gravitropizmu kořene. Po gravistimulaci, změny v localizaci a degradaci PIN2 proteinu na horní a dolní straně kořene způsobují asymetrickou distribuci PIN2. Ubiquitinace PIN2 proteinu je závislá na aktivitě proteozomu, což naznačuje jeho roli v kontrole PIN2 stability. Dále, efekt auxinu na PIN2 lokalizaci a množství proteinu, naznačuje že redistribuce auxinu v průběhu gravitropní odpovědi reguluje funkci PIN2 proteinu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info