Informace o publikaci

First principles calculations of energetics of sigma phase formation and thermodynamic modelling in Cr-Fe-W system

Název česky Prvoprincipielní výpočty energetiky tvorby sigma fáze a termodynamické modelování v systému Cr-Fe-W
Autoři

CHVÁTALOVÁ Květuše VŘEŠŤÁL Jan HOUSEROVÁ Jana ŠOB Mojmír

Rok publikování 2005
Druh Článek ve sborníku
Konference Book of abstracts of European congress on advanced materials and processes - EUROMAT
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Klíčová slova sigma phase; Fe-Cr-W; ab initio
Popis Totální energie sigma fáze v soustavách Cr-Fe, Cr-W a Fe-W byly spočteny pomocí ab initio metod a použity jako základ pro studium jejích tvorných tepel. Bylo provedeno termodynamické modelování sigma fáze v ternárním Cr-Fe-W systému, které bylo založeno na výsledcích ab initio výpočtů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info