Informace o publikaci

Increased level of malondialdehyde as negative prognostic factor for recurrent HNSCC

Název česky Zvýšená hladina MDA jako negativní prognostický faktor u recidivujích karcinomů hlavy a krku
Autoři

SALZMAN Richard KOSTŘICA Rom PÁCAL Lukáš KAŇKOVÁ Kateřina TOMANDL Josef HORÁKOVÁ Zuzana ROTTENBERG Jan

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Otorinolaryngologie a foniatrie, Supplementum 1
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor ORL, oftalmologie, stomatologie
Klíčová slova malondialdehyde; prognostic factor; head and neck cancer; oxidative stress
Popis Uvod: Oxidativní stres hraje významnou roli v kancerogenezi. naším cílem je najít vztahy mezi jednotlivými variantami genet. polymorfizmů pro antioxidativní enzymy, jejich aktivitami a klinickým stádiem u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Metodika: Do prospektivní studie jsme zahrnuli 65 pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku. Stanovovali jsme jednotlivé genové varianty polymorfizmu manganové superoxid dismutázy (MnSOD) Ala16Val, dále aktivitu MnSOD v plazmě (p-SOD) a v erytrocytech (ery-SOD) a hladiny malondialdehydu (MDA) a tumor nekrosis faktoru (TNF). Výsledky: Homozygoti Val/Val měli vyšší TNF než další gentické varianty (p<0.05). U pacientů, u kterých se objevila recidiva do 1 roku, jsme zjistili zvýšení plasmatické hladiny MDA (p<0.05). Pacienti bez diseminace do lokoregionálních uzlin měli nižší aktivitu p-SOD (p<0.0005). Závěr: Nejvýznamnějším závěrem naší práce je nález korelace mezi aktivitou superoxid dismutázy a metastatickým potenciálem karcinomů hlavy a krku. Podaří-li se potvrdit tento vztah na větším souboru, bude možné indikovat elektivní blokové disekce u pacientů s vysokou aktivitou tohoto enzymu. Naopak pacienti s nízkou aktivitou by mohli být ušetřeni komplikací spojených s operací lymfatického systému krku. Dalším závěrem naší práce je nález potenciálního onkomarkeru. V onkologii hlavy a krku zatím postrádáme marker odebraný v perioperačním období, který by nám zařadil pacienta do skupiny s vyšším rizikem recidivy. Jeho skutečnou hodnotu bude ještě nutné potvrdit dalším výzkumem na větším souboru. Dále uzavíráme, že nositelé genetické varianty Val/Val sledovaného polymorfizmu superoxid dismutázy postrádají schopnost posílit jejich antioxidativní obranu v případě zvýšené oxidativní zátěže a pravděpodobně jsou více náchylní ke kancerogenezi.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info