prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení Lékařské fakulty


kancelář: bud. A18/229
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4525
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Základní údaje

Akademické a řídicí funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení proděkanka pro výuku v preklinických oborech všeobecného lékařství a přijímací řízení
Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení přednostka ústavu
Kancelář bud. A18/229Kamenice 753/5, Bohunice, Brno
Telefon 549 49 1338
Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Kateřiny Kaňkové: Molekulární patofyziologie diabetických komplikacíLékařská fakulta
Pracovní zařazení vedoucí výzkumné skupiny

Členství v akademických orgánech

Ediční rada (vědecká redakce) Lékařská fakulta
Knihovní komise Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Oborová rada Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie
Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
Porada vedení Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro infrastrukturu Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro strategii a data ve vizuální prezentaci Lékařská fakulta
Rada garantů studijních programů Lékařská fakulta
Rozvrhová komise Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Výzkumná skupina Kateřiny Kaňkové: Molekulární patofyziologie diabetických komplikacíLékařská fakulta
Pracovní zařazení profesorka
Kancelář bud. A18/229Kamenice 753/5, Bohunice, Brno
Telefon 549 49 4525
E-mail
Fakulta / Pracoviště MU Ústav patologické fyziologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení profesorka

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 2524
Interní informace Portál MU IS MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info