Informace o publikaci

K závěru vývoje mohylové kultury a počátku lužických popelnicových polí na střední a severní Moravě

Autoři

ŠABATOVÁ Klára

Druh Článek ve sborníku
Konference Pravěk. Nová řada 14
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Archaeology; Middle and Late Bronze Age; Tumulus Culture; Lausitz Phases of Urnfield Culture; settlement; Middle and North Moravia; ceramic; chronology
Popis Konec vývoje středodunajské mohylové kultury a počátky velatické fáze komplexu středodunajských popelnicových polí na jižní Moravě jsou dobře popsány díky práci J. Říhovského. Na střední a severní Moravě byl dlouho dobře znám vývoj v období lužické kultury; ale otázka vývoje ve střední době bronzové zůstala po dlouhou dobu nevyjasněna. Tento článek se pokouší na základě zpracování sídelního areálu v Přáslavicích otázku vývoje mezi střední a mladší dobou bronzovou zodpovědět. Přestože od 90. let přibývaly soubory mohylové kultury do vyhodnocení sídelního areálu v Přáslavicích nebyl pro lužický kulturní prostor zpracován materiál korespondující se středodunajským vývojem; který by umožňoval synchronizaci v tak dlouhém časovém úseku. V Přáslavicích byly na základě studia keramiky vyčleněny tři základní horizonty osídlení doby bronzové. Mladší stupeň mohylové kultury (BC2); který byl zachycen pouze v sídlištním materiálu; přechodný mohylový-lužický horizont (BC/D-počátek BD); který je sledovatelný nejen v sídlištním materiálu; ale i na nejstarších hrobech pohřebiště a lužická fáze KLPP (BD-HA1); také zastoupená v obou hlavních prostorových komponentách sídelního areálu.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info