Informace o publikaci

Korpus soukromé korespondence (KSK) z hlediska morfologického značkování

Autoři

OSOLSOBĚ Klára

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Linguistica Brunensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova corpus tagging private corespondence
Popis Značkování KSK přineslo řadu zkušeností, které je možné využít a) při značkování korpusů s vysokým počtem substandardních tvarů (korpusů mluvených, korpusů psaných textů nepodléhajících jazykové korekci atd.), b) při úpravě automatických morfologických analyzátorů pro takové typy korpusů, c) při teoretických úvahách o mezích a možnostech morfologického značkování jazykových korpusů a v neposlední řadě d) při tvorbě nových systémů značek (tagsetů), které by lépe odpovídaly skutečnosti jazyka, již jazykové korpusy reprezentují.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info