Informace o publikaci

The relationship of self-esteem and the achievement characteristics of adolescents

Název česky Vliv sebepojetí na výkonové charakteristiky dospívajících
Autoři

POLEDŇOVÁ Ivana

Rok publikování 2006
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Důležitým aspektem sebepojetí v období dospívání je hodnocení vlastních schopností a utváření individuálních aspirací, které limitují úroveň dosahovaných výkonů. Důležitý je i přiměřený soulad mezi percipovaným hodnocením ze strany druhých a různými aspekty sebehodnocení. Celková sebehodnotící tendence je ovlivňována zážitky úspěchu a neúspěchu a percepcí kauzality ve vztahu k vlastním výkonům. Ve výzkumu realizovaném u dospívajících ve věku 12 – 15 let jsme použili dotazník sebepojetí vycházející z koncepce C. R.Rogerse a bipolární škály čtyř kauzálních faktorů (schopnosti, úsilí, obtížnost úkolu, náhoda) k posuzování vlastních školních výkonů žáků. Získaná data byla analyzována zvlášť pro prospívající a neprospívající žáky. Ukázalo se, že přiměřené sebepojetí a aspirační úroveň jsou spojeny s přijímáním odpovědnosti za své výkony.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info