Informace o publikaci

Solving basal phylogeny and some taxonomic problems within family Ceratopogonidae (Diptera) using 16S rDNA sequences

Název česky Hodnotenie vybraných taxonomických problémov v čeľadi Ceratopogonidae na základe sekvencií 16S
Autoři

TÓTHOVÁ Andrea KNOZ Jan BRYJA Josef VAŇHARA Jaromír

Rok publikování 2006
Druh Článek ve sborníku
Konference Proccedings of the 6th International Congress of Dipterology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova Ceratopogonidae 16S phylogeny Diptera Dasyhelea
Popis Čeleď pakomárcovitých (Diptera, Ceratopogonidae) zahrnuje vesměs drobný dvoukřídlý hmyz s velikostí těla 1-6 mm. Patří sem i několik rodů s krevsajícími druhy, které tak mají velký veterinární a zdravotnický význam. Determinace druhů čeledi Ceratopogonidae je poměrně komplikovaná a náročná, především vzhledem k malým rozměrům těla, často nejasným determinačním znakům a v neposlední řadě i nedostatku vhodné determinační literatury. Na základě získaných sekvencí 16 druhů čeledi pakomárcovitích byla sestavena rekonstrukce fylogenetických vztahů v rámci čeledi a objasněny některé taxonomické problémy, na které klasické metody nebyly schopné dát uspokojivou odpověď. Fylogenetické rekonstrukce byly provedeny v programu MEGA 3 využitím různých modelů (Jukes-Cantor, Kimura 2-Parameter, Tamura – Nei, P-distances) se similárním výsledkem. Parciální sekvence genu 16S rRNA objasnily taxonomické problémy v rodech Dasyhelea a Atrichopogon. U rodu Dasyhelea šlo o rozlišení druhů Dasyhelea saxicola, D. versicolor a D. septuosa, které jsou na základě variabilních morfologických znaků téměř nerozlišitelné. Jde především o celkové zbarvení, zbarvení končetin a morfologie gonosternitu samic. Je prosazovaná teorie, že zbarvení jedinců úzce souvisí (tedy i varíruje) s biotopem,v němž se larvy i imaga vyvíjejí. Tato teorie byla vyvrácena a byla potvrzena validita všech tří výše uvedených druhů. U rodu Atrichopogon (podrod Meloehelea) šlo o nález, resp. potvrzení či vyvrácení determinace několika jedinců na základě v současnosti jediného morfologického klíče jako severoamerického druhu A. epicautae. Jedinci, kteří byli podle klíče determinováni jako A. epicautae, potvrdili 100%-ní identitu s běžným druhem A. lucorum. V současné době je připravována do tisku revize podrodu Meloehelea (jak druhy evropské, tak americké a kanadské) na základě morfologických znaků. Rekonstrukce fylogenetických vztahů plně podpořila současný systém založený na morfologických vztazích, volba mitochondriálního genu 16S u pakomárců se tedy osvědčila na více taxonomických úrovních.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info