Informace o publikaci

Vnější obchodní vztahy Evropské unie

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda TÝČ Vladimír

Rok publikování 2006
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Monografie se zabývá společnou obchodní politikou ES (EU), a to nejen z hlediska pravomocí ES, ale zejména jejího obsahu. Rozebírá činnost jednotlivých komunitárních institucí, celní unii, autonomní a smluvní nástroje společné obchodní politiky, vztahu ES a WTO včetně postavení práva WTO v komunitárním právu.
Související projekty: