Informace o projektu

Současná vývojová fáze právní úpravy vnějších obchodních vztahů EU

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/04/0062
Období řešení
1/2004 - 12/2005
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Klíčová slova
společná obchodní politika EU, WTO, preferenční režimy, duševní vlastnictví

Problematika právní úpravy vnějších obchodních vztahů EU patří k nejméně zpracovaným oblastem evropského práva, což je dáno především tím, že tato oblast je na rozhraní dvou různých oborů (evropského práva a práva mezinárodního obchodu) a vyžaduje proto náročnější mezioborový přístup. Zachycení posledního vývoje (od r. 1999) pak v české odborné literatuře prakticky zcela chybí.
Je třeba řešit specifické otázky vyplývající z faktu, že zkoumaná oblast je plně vyňata z kompetence členských států ES (např. paralelní členství ES a jeho členských států ve WTO, specifické metody právní regulace vnějších obchodních vztahů v komunitárním právu, sporné preferenční režimy pro dovozy z některých třetích zemí apod.)
Pro ČR to znamená, že zatímco v současné době má postavení třetí země se zvláštním režimem (přidružení), po vstupu do EU se její postavení radikálně změní - jako členský stát bude plně podřízena komunitárnímu právu.

Publikace

Počet publikací: 4