Informace o publikaci

The cost and benefits in an unusual symbiosis: experimental evidence that bitterling fish (Rhodeus sericeus) are parasites of unionid mussels in Europe

Název česky Výdaje a přínos v neobvyklé symbioze: experimentální důkaz že hořavka duhová je parazit evropských škeblí
Autoři

REICHARD Martin ONDRAČKOVÁ Markéta PRZYBYLSKI Miroslaw LIU H. SMITH Carl

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Evolutionary Biology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zoologie
Klíčová slova bitterling; Unionidae; glochidia; coevolution
Popis Sledovali jsme vztah mezi hořavkou duhovou (Rhodeus sericeus) a velevruby, které hořavka využívá pro kladení jiker. Růst velevrubů Unio pictorum, kteří obsahovli vysoký počet embryí hořavky, byl významně nižší než u kontrolní skupiny, která obsahovala nízký počet embryí. Tento efekt přetrval po celou dobu experimentu. Oproti tomu k žádné redukci růstu nedošlo u asijské škeble Anodonta woodiana, která má dlouhou evoluční historii s hořavkami, a to tím že hořavčí embrya odvrhla.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info