Informace o publikaci

ICT v životě základních škol

Logo poskytovatele
Autoři

ZOUNEK Jiří

Rok publikování 2006
Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Publikace je výsledkem tříletého výzkumu s názvem Informační a komunikační technologie a kultura školy (2003 -2005). V úvodní kapitole knihy nahlížím vztah ICT a školy ze tří perspektiv: z perspektivy vzdělávací politiky, školního prostředí a z perspektivy využití samotných prostředků ICT ve školním prostředí. Za klíčovou perspektivu mého výzkumu lze považovat právě školní prostředí, kde se musejí prolínat základní ideje, principy i aktivity všech zmíněných perspektiv. Stěžejním konceptem se zde stává konvergence, smysluplné propojení světa ICT, vzdělávací politiky a školy. Stěžejní část knihy obsahuje výsledky empirického výzkumu. Postupně se zabývám hlavními oblastmi chodu dnešní české základní školy, které jsou ICT ovlivňovány nejvýznamněji. Věnuji se řízení školy, otevřenosti školy, prostředí podporujícímu vyučování a učení, vývoji a proměně školy a budoucnosti (vizi) školy. V poslední kapitole se zaměřuji na hlubší a detailnější zkoumání ICT v životě jedné základní školy.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info