Informace o publikaci

Modelling of iron cycling and its impact on the electron balance at a petroleum hydrocarbon contaminated site in Hnevice, Czech Republic

Název česky Modelování recyklace železa a jeho dopadu na bilanci elektronů na lokalitě kontaminované ropnými látkami v Hněvicích, Česká republika
Autoři

VENCELIDES Zbyněk ŠRÁČEK Ondřej PROMMER Henning

Rok publikování 2007
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Journal of Contaminant Hydrology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
Klíčová slova petroleum hydrocarbons; iron cycling; electron balance; modelling;
Popis Lokalita Hněvice je kontaminovaná ropnými látkami. Vzniklo několik redoxních zón a zóna původně kontaminovaná je nyní bez kontaminace. Re-oxidace minerálů redukovaného železa hraje důležitou úlohu v bilanci elektronů. Modelování reaktivního transportu bylo použito ke kvantifikaci procesů přirozené atenuace.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info