Informace o publikaci

Psychologický výzkum identity: vyčerpané nebo nevyčerpatelné téma?

Autoři

MACEK Petr

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Stať se zaměřuje na možnosti psychologického zkoumání identity. První část je věnována možnostem zkoumání identity v rámci uvažování o subjektivitě, tzv. činném já a o procesu vztahování se k já (selfing). Zde je možno uvažovat o dimenzích, které jsou relevantní konstruktu identity a které je možné operacionalizovat, konkrétně vědomí odlišnosti a zážitek vlastní jedinečnosti, vědomí kontinuity a konzistence vlastní zkušenosti. Další část stati je věnována vztahu identity a tzv. závazku (commitment) a problému autentičnosti a pravdivého já. V závěrečné části je identita začleněna do koncepcí celoživotního utváření osobnosti (life span psychology), akcentován je procesuální přístup a je upozorněno na skutečnost, že psychologický výzkum jednotlivých aspektů identity (osobnostní, sociální, vývojový) probíhá často izolovaně, bez vzájemné provázanosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info