Informace o publikaci

Detection of synthetic oligonucleotides by alternating current voltammetry at solid amalgam surfaces.

Název česky Stanovení syntetických oligonukleotidů ac voltametrií na pevných amalgamových površích.
Autoři

HASOŇ Stanislav VETTERL Vladimír

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Electrochimica Acta
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Elektrochemie
Klíčová slova solid amalgam electrodes; mercury film electrodes; oligonucleotides; adsorption of oligonucleotides; surface morphology ; glassy carbon electrode; mercury-film electrode;
Popis AC volatemtrií byla zkoumána tensametrická odezva různých syntetických oligonukleotidů (ODN) adsorbovaných na pevné platinové amalgamové elektrodě (PtAE). Optimalisace AC voltametrického měření ODN spočívala ve stanovení závislosti intensity voltametrického píku 1 (desorpce nebo reorientace ODN segmentů adsorbovaných cukr-fosfátovou kostrou)a píku 3(desorpce ODN segmentů adsorbovaných hydrofobními bazemi) na době adsorpce (t(A)), concentraci ODN (c), tloušťce amalgamové vrstvy (h)a chemického složení pevného amalgamu (amalgamy vytvořené na Pt,Cu, Au a Ag. Stručně je diskutován význam grafitových/uhlíkových elektrod modifikovaných rtutí pro měření tensametrického chování ODN.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info