Informace o publikaci

Húsenice Galleria mellonella pod drobnohľadom alebo čo nevieme o ich vnútornej štruktúre.

Logo poskytovatele
Autoři

MICHALKOVÁ Veronika VALIGUROVÁ Andrea

Rok publikování 2007
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Morfológia vnútorných orgánov posledného larválneho instaru Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) bola študovaná za použitia histologických techník. Larvy boli fixované vo fixačnom roztoku AFA, následne odvodnené, prejasnené a zalievané do Histoplastu II. Rezy boli farbené hematoxylínom - eosínom a trichrómom podľa Massona. Študovaná bola najmä štruktúra tráviacej sústavy a tracheálneho systému, ďalej boli pozorované snovacie žľazy a Malpighiho trubice. Pozornosť bola venovaná aj ventrálnej nervovej páske a dorzálnej cieve s prídatnými štruktúrami. Podrobne bola preskúmaná stavba integumentu a jeho derivátov. Špecializované farbiace techniky umožnili pozorovať miesta svalových úponov k integumentu plniaceho zároveň funkciu vonkajšej kostry. Opísaná bola aj vnútorná stavba torakálnych končatín a abdominálnych panôžok.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info