Informace o publikaci

New Local Seismological Network in Southern Bohemia

Název česky Nová lokální seismologická síť v jižních Čechách
Autoři

NEHYBKA Vladimír HANŽLOVÁ Romana OTRUBA Jan ŠVANCARA Jan VLACH Radim

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Geodynamica et Geomaterialia
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Seismologie, vulkanologie a struktura Země
Klíčová slova microseismicity; nuclear power plant; southern Bohemia; local seismic network; data acquistion
Popis V jižních Čechách byla vybudována moderní seismologická síť s telemetrickým přenosem dat. Seismologická síť se skládá z pěti stanic osazených aparaturami Reftek DAS 130-01 Broadband Seismic Recorder a třísložkovými geofony triaxial velocity sensor GeoSIG VE-53 s vlastní frekvencí 1 Hz. Seismologická síť pracuje s vzorkovací frekvencí 250 Hz. Hlavním úkolem této sítě je sledování lokální přirozené seismicity v prostoru jižních Čech se speciálním akcentem na seismické jevy v okolí JE NPP Temelín. Citlivost v centrální části sítě je lepší než 0.0 ML. Kromě monitorování lokálních tektonických jevů je síť určena ke sledování projevů alpských zemětřesení v prostoru jižních Čech. Z tohoto důvodu je jedna ze stanic sítě vybavena akcelerometrem triaxial force balanced accelerometer GeoSIG AC-63.
Související projekty: