Informace o publikaci

Diagnostika a léčba metastáz karcinomů neznámého origa do krčních uzlin

Autoři

TOTHOVA Eva HORÁKOVÁ Zuzana SALZMAN Richard BINKOVÁ Hana

Druh Článek ve sborníku
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Klíčová slova unknown primary, metastasis, neck cancer
Popis Podle posledních doporučení NCCN se obecně chirurgická léčba indikuje u všech operabilních spinocelulárních karcinomů a adenokarcinomů. U stadií N2, N3 pak vždy následuje adjuvantní léčba, při N1 lze ozáření zvážit u negativních prognostických faktorů (např. probatorní exstirpace). U nízce diferencovaných nebo nekeratinizujících spinocelulárních a anaplastických karcinomů není zcela jednoznačný konsensus – primární RT, ChRT nebo chirurgie. Při RT některá pracoviště ozařují pouze ipsilaterální stranu krku jiná i kontralaterální. Nejkontroverznější je iradiace pravděpodobných lokalit primárního nádoru. Dle našich výsledků pacienti, kteří po operaci absolvovali ChRT, měli statisticky delší DFI i OAS. Prognosticky významným je i stupeň diferenciace, pacienti s nízce diferencovaným karcinomem přežívají déle než s nediferencovaným. DFI ani OAS jsme nehodnotili u dobře a středně diferencovaných karcinomů pro nízký počet pacientů. Naznačená byla korelace mezi počtem pozitivních uzlin a délkou přežívání. Celkově jsou naše výsledky srovnatelné s výsledky autorů studií retrospektivně se zabývajících CUP (Doležal, 1999; Strojan, 1999; Grau, 2000; Carsten 2001). Závěrem lze říci, že u pacientů se zduřením na krku je nutné diferenciálně diagnosticky myslet na metastázu zhoubného nádoru. Ke zlepšení diagnostiky více využívat punkční cytologii, kterou lze mnohdy probatorní excize nebo exstirpace uzlin nahradit. Otevřené zákroky na uzlinách můžou změnit manažment pacienta. Také kryovyšetření umožňuje konvertovat původně diagnostický zákrok na kurativní. Po ukončení terapie následuje pravidelná doživotní dispensarizace – sledování pacienta, provádění laboratorních odběrů (sledování hladin nádorových markerů), zobrazovacích vyšetření.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info