Informace o publikaci

Alternative pathways of programmed cell death are activated in cells with defective caspase-dependent apoptosis

Logo poskytovatele
Název česky Alternativní dráhy programované buněčné smrti aktivované v buňkách postrádajících schopnost kaspázově-dependentní apoptózy
Autoři

ONDROUŠKOVÁ Eva SOUČEK Karel HORVÁTH Viktor ŠMARDA Jan

Rok publikování 2008
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Leukemia Research
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova apoptosis; autophagy; programmed cell death
Popis Ztráta schopnosti programovanoné buněčné smrti je jedním ze znaků maligních onemocnění, které komplikují odpověď nádorových buněk na terapii. Atraktivním přístupem, kterým by mohla být posílena účinnost chemoterapie nádorů je proto aktivace alternativních drah buněčné smrti. V této práci jsme studovali dráhy programované buněčné smrti monoblastů transformovaných onkogenem v-myb (BM2) po indukci oxidem arsenitým, cykloheximidem a kamptotecinem. Prokázali jsme, že buněčná smrt nenastává za účasti kaspáz,ale alternativními drahami: kamptotein indukuje buněčnou smrt závislou na lysozomech, oxid arsenitý indukuje autofagii a většina buněk BM2 ovlivněných cykloheximidem umírá nekrózou. Fakt, že v buňkách postrádajících funkční kaspázovou dráhu mohou být aktivovány alternativní dráhy programované buněčné smrti naznačuje, že pochopení a ovlivnění těchto drah může zlepšit terapii nádorových buněk.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info