Informace o projektu

Úloha vybraných transkripčních faktorů v osteoklastové diferenciační dráze

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA301/06/0036
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova
Myb, Fos, Pu-1, MITF, osteoklast, monocyt, makrofág, diferenciace, krvetvorba

Osteoporóza je onemocnění kostí, které je charakteristické progresivní ztrátou celkové kostní tkáně a poruchou její struktury, které se vyskytuje běžně u starších osob. Zlomeniny kostí u těchto starších pacientů často vedou k dalším komplikacím, které mohou vést až k jejich smrti. Příčinou onemocnění je porucha kostní homeostáze v důsledku přílišné resorbce ze strany osteoklastů a nedostatečné tvorby kostní tkáně zajišťované osteoblasty. Osteoklasty jsou produkty krvetvorného systému, na jejichž tvorbě se podílí řada transkripčních faktorů. Smyslem této práce je definovat úlohu transkripčních faktorů PU.1, MITF, Myb, Fos a NFB při regulaci monoblastové/makrofágové diferenciační dráhy směřující k tvorbě osteoklastů. Projekt je založen (1) na sledování úrovně exprese zvolených transkripčních faktorů v průběhu diferenciace buněk monoblastové (BM2) a makrofágové (RAW) linie, (2) na cílené indukci, resp. represi exprese genů kódujících tyto transkripční faktory v buňkách BM2 a RAW a analýze důsledků těchto zásahů pro jejich diferenciační schopnost. Závěry o funkci studovaných transkripčních faktorů při řízení diferenciace buněčných linií BM2 a RAW budou ověřeny na multipotentních primárních buňkách FL, které mohou být určitými růstovými faktory indukovány k diferenciaci na dendritické buňky, makrofágy, mikrogliové buňky nebo osteoklasty. Objasnění molekulárních mechanismů, které řídí diferenciaci kostních buněk je velmi důležité z hlediska frekvence výskytu a závažnosti onemocnění, které postihují vývoj kostí.

Publikace

Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info