Informace o publikaci

Armillaria socialis morphological anatomical and ecological characteristics, pathology, distribution in the Czech Republic and Europe and remarks on its genetic variation

Název česky Armillaria socialis morfologicko anatomické a ekologické charakteristiky, patologie, rozšíření v České republice a Evropě a postřehy v její gentické variabilitě
Autoři

ANTONÍN Vladimír JANKOVSKÝ Libor LOCHMAN Jan TOMŠOVSKÝ Michal

Rok publikování 2006
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Mycology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.natur.cuni.cz/cvsm/
Obor Biochemie
Klíčová slova Armillaria; Desarmillaria; description; distribution; pathology; ecology; ITS sequences; genetic variation
Popis Václavka bezprstenná, Armillaria socialis, patří do podrodu Desarmillaria. Je diskutováno její správné jméno oproti často používanému jménu A. tabescens. Je publikován její podrobný makroskopický amikroskopický popis a rozšíření v České republice a v Evropě. Václavka bezprstenná je teplomilným druhem vyskytujícím se v Evropě, USA, Japonsku a Číně. Severní hranice jejího rozšíření prochází přes střední Evropu. U nás roste v teplomilných dubových porostech a v lužních lesích, sbírána byla na dubech, javoru babyce a jasanu. Molekulární studie zkoumající ITS sekvence ribozomální DNA odhalila relativně velké vnitrodruhové genetické rozdíly mezi sekvencemi A. socialis pocházejícími z různých lokalit z České republiky a Francie. Tyto výsledky odpovídají dříve publikovaným výsledkům z USA.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info