Informace o publikaci

Zur Frage der mundartlichen Elemente im geschriebenen Deutsch des Mittelalters

Název česky K otázce nářečních prvků v středověké němčině
Autoři

MUZIKANT Mojmír

Rok publikování 2007
Druh Článek ve sborníku
Konference Germanistik an tschechischen Universitäten Gegenwart und Zukunft
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova dialect office German archaisms in written language graphems and their phonetic interpretation
Popis V článku se srovnává vokalismus zaznamenaného nářečí v Modřicích u Brna s jazykem místní středověké památky Mödritzer Waisenbuch 1531-1568. Ze srovnání vyplývá, že mluvená forma obsahuje daleko více nářečních prvků než forma písemná. Dále se zkoumají teritoriální protějšky středohornoněmeckých diftongů ie, uo v německých dialektech na území Jižní a Střední Moravy a jejich odraz v středověké kancelářské němčině. Na základě zjištěného stavu je vytyčena teze, že digrafy ie, ue v kancelářských textech mají platnost archaismů, které pouze označují dlouhé diftongy í, ú. Analýza nářečí může přispět k vyhodnocení a správné interpretaci odchylek a zvláštností kancelářském psaného úzu.. Naopak nelze pouze na základě grafematické analýzy kancelářské němčiny prezentovat rozmanistost a pestrost hláskosloví místního nářečí.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info